Penulis dan pengelola blog kitpramenulis dot com merupakan seorang guru yang berkecimpung di dalam dunia blogging sejak 2010. Blog ini merupakan blog bagi menghimpunkan lembaran kerja dan aktiviti yang berkaitan pra menulis bagi murid-murid berkeperluan khas iaitu budak ppki dan kanak-kanak pra sekolah.

Disamping itu, kitpramenulis dot com berusaha untuk menyajikan kepada pembaca-pembaca tentang homeschooling,prasekolah,pendidikan khas dan ot (occupational theraphy) amat penting kepada kanak-kanak pada masa kini

Visi kitpramenulis.com yang utama adalah menjadi laman web lembaran kerja kepada murid-murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran,murid pra sekolah dan kanak-kanak antara 2 hingga 6 tahun terbesar di Malaysia menjelang tahun 2020