Lembaran Kerja Diskriminasi Visual | Mencari Gambar Buah Buahan Yang Berbeza

Lembaran Kerja Diskriminasi Visual | Mencari Gambar Buah Buahan Yang Berbeza Latihan diskriminasi visual adalah penting untuk murid-murid atau kanak-kanak bagi menguji tahap kognitif mereka dalam membezakan sesuatu gambar atau objek. Diskriminasi visual adalah kemampuan murid-murid atau kanak-kanak dalam menginterpretasikan atau memaknai lingkungan sekitan yang berkaitan dengan cahaya. Oleh itu, diskriminasi visual adalah penting bagi…