Lembaran Kerja Mengenal Huruf A No ratings yet.

Lembaran Kerja Mengenal Huruf A Mengenal huruf a hingga z adalah kemahiran yang diperlukan oleh kanak-kanak tidak kira samada murid pendidikan khas integrasi,pra sekolah atau kanak-kanak. Mengenal huruf a hingga z juga memberikan isyarat bahawa kanak-kanak tersebut telah bersedia untuk melangkah kepada kemahiran mengeja dan seterusnya kemahiran membaca. Namun begitu terdapat juga kanak-kanak yang terpaksa…