Lembaran Kerja Mengenal Huruf I No ratings yet.

Lembaran Kerja Mengenal Huruf I Mengenal huruf merupakan proses yang amat penting ke arah kanak-kanak menguasai kemahiran membaca. Proses pengajaran dan pembelajaran yang menggembirakan dapat meningkatkan keupayaan kognitif,berfikir secara inovatif,kritis, dan kreatif serta membantu perasaan tertekan dan bimbang. Lembaran kerja huruf i membolehkan kanak-kanak mengenal huruf kecil,menulis huruf kecil dengan cara yang betul di samping…