Suku kata ialah bahagian perkataan yang berasaskan kehadiran vokal. Suku kata ditandai oleh suatu vokal dan wujud sebagai satu vokal atau bersama-sama dengan konsonan

Klik suku kata dibawah untuk dapatkan lembaran kerja mengikut suku kata

vkv-1024x205 Kemahiran Suku Katavkv-1024x205 Kemahiran Suku Katavkv-1024x205 Kemahiran Suku Katavkv-1024x205 Kemahiran Suku Katavkv-1024x205 Kemahiran Suku Kata vkv-1024x205 Kemahiran Suku Katavkv-1024x205 Kemahiran Suku Katavkv-1024x205 Kemahiran Suku Katavkv-1024x205 Kemahiran Suku Kata vkv-1024x205 Kemahiran Suku Katavkv-1024x205 Kemahiran Suku Katavkv-1024x205 Kemahiran Suku Katavkv-1024x205 Kemahiran Suku Katavkv-1024x205 Kemahiran Suku Katavkv-1024x205 Kemahiran Suku Katavkv-1024x205 Kemahiran Suku Katavkv-1024x205 Kemahiran Suku Katavkv-1024x205 Kemahiran Suku Kata