Lembaran Kerja Pendidikan Khas Pandai Susun Nombor 1-50 No ratings yet.

Lembaran Kerja Pendidikan Khas Pandai Susun Nombor 1-50 Lembaran Kerja Pendidikan Khas kali ini adalah berkaitan dengan sukatan pembelajaran mengenal nombor 1 hingga 50. Lembaran kerja juga bersesuaian untuk kanak-kanak yang masih tidak dapat menguasai nombor 1 hingga 50 yang merupakan latihan yang berterusan kepada mereka. Menjadi harapan kitpramenulis dot com agar ibu bapa atau…