Lembaran Kerja Psikomotor Halus Menebuk Lubang Tema Haiwan No ratings yet.

Lembaran Kerja Psikomotor Halus Menebuk Lubang Tema Haiwan Kemahiran psikomotor halus adalah penting untuk kanak-kanak seiring dengan perkembangan¬†fizikal mereka. Kemahiran psikomtor halus adalah melibatkan otot dan jari serta koordinasimata dan tangan.Pembinaan psikomotor halus kepada kanak-kanak amat penting keranaia meningkatkan keupayaan membina koordinasi mata dan tangan. Lembaran kerja menebuk lubang tema haiwan adalah salah satu usaha…